Administrar

Portaveu PSIB-PSOE MarratxÝ

Bloc en revisiˇ

MiquelColl | 20 Desembre, 2010 18:27

Bloc fora de servei 

 

 

 

 

Comenša la penjada de cartells. Per una Europa social

MiquelColl | 27 Maig, 2009 22:24

A causa de la pluja la festa es va celebrar el 2 de maig, la paella tot un Ŕxit.

MiquelColl | 10 Maig, 2009 10:30

 

 

Un any mÚs l'Agrupaciˇ Socialista PSIB-PSOE de MarratxÝ celebra l'1 de maig

MiquelColl | 22 Abril, 2009 21:07

 

 

El Conseller d'habitatge i obres p˙bliques, Jaume Carbonero visita la nostra seu

MiquelColl | 06 Abril, 2009 21:14

Visitaren la nostre agrupació, el Conseller d´Habitatge del Govern de les Illes Balears, Jaume Carbonero, i de Miquel Ramon, Portaveu del Grup Socialista al Consell de Mallorca a Marratxí.

El primer va parla de la llei de barris i el segón de  la política del socialistes al Consell de Mallorca.

 

Antoni Tarabini a l'agrupaciˇ de MarratxÝ

MiquelColl | 02 Abril, 2009 21:01

 Antoni Tarabini, periodista de gran experiència i reconeguda trajectòria, dia 23 de març va donar una  xerrada, amb l'objectiu de satisfer les demandes de formació del militants, i simpatitzants, sobre un tema tan interessant com ara la "COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA DEL PARTIT".

 

 

L'agrupaciˇ socialista de MarratxÝ comeša la campanya de recolllida de signatures per a la rebaixa de l'IBI al 0`4

MiquelColl | 24 Marš, 2009 20:50

 Divendres dia 20 de març al local social d'es Figueral va começar la campanya de recollida de signatures per demanar la rebaixa de l'IBI al 0'4, moció pressentada pel grup municipal PSIB-PSOE. Daniel Guirao Secretari General de l'Agrupació socialista va fer la presentació, juntament amb el portaveu municipal Miquel Coll. La moció en concret suposa un estavi de 150 euros per cada vivenda. En temp de crisi el poble de Marratxí no pot assumir una pujada d'impost tant elevada.

 

Vicenš Thomas Conseller de Sanitat i la Consellera Cristina Moreno visiten la Fira del Fang

MiquelColl | 08 Marš, 2009 21:22

 El Conseller de Sanitat Vicenç Thomas visità la Fira del Fang a títol personal, juntament amb el Secretari de la FSM Miquel Angel Coll i la Consellera Cristina Moreno, acompanyats per regidors i membres de l'executiva de l'agrupació socialista de Marratxí.

Enguany es compleix el 25 aniversari de la Fira del Fang.   I durant tres legislatures, es a dir 12 edicions, he tingut la responsabilitat d'organitzar-la, juntament amb un equip il·lusionat. Amb molt d'esforç  aconseguirem situar-la a un gran nivell, un referent dins el sector de la ceràmica. 

Preservar aquest art mil·lenari  és una responsabilitat per part de tots.

 

 

El PP vol privatitzar la gestiˇ de l'aigua del segon districte.

MiquelColl | 03 Marš, 2009 20:44

El PP va aprovar la privatització de la gestió de l'aigua amb el vot en contra del PSIB-PSOE i l'abstenció del PSM. Sorprèn aquesta decisió quan són conegudes les queixes dels ciutadans sobre la gestió de l'empresa AGUAS DE MARRATXÍ. Els veinats de Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral.. han petit els talls de cap de setmana, la salinització dels pous a causa de la sobreexplotació, una xarxa sense apenes manteniment, obsoleta, etc. la prioritat ha estat el benefici i no precisament l'interès públic. Des del consistori tots el partits han demanat el rescat de la concesió.

 Però el PP ara considera que aquest és millor sistema i vol privatitzar la gestió de l'aigua del segon districte ( desde Alcampo fins al Torrent Gros, Es Pont d'Inca, Es Pla de na Tesa, sa Cabana,... ), és a dir que el Sr Dameto propietari de Aguas de Marratxí, pot guanyar el concurs i així tots estarem igual de malament.  El que no sé, és el benefici que hi treure'm.

La posició del partit socialista és que l'aigua és un bé públic, que la seva qualitat afecta a la salud dels ciutadans per tant la gestió ha de ser pública.    

 Tenim  pous d'aigua de molt bona qualitat de propietat municipal, que són de tots.  No els privatitzem per trenta o quaranta anys.

L'obligació d'un ajuntament responsable, especialment en el cas de l'aigua,  no és privatitzar sinó gestionar.

 

 

 

Miquel Bosch al Diario de Mallorca comenta el rebuix del PP a la mociˇ de rebaixa de l'IBI del PSOE

MiquelColl | 26 Febrer, 2009 21:36

El equipo de gobierno rechaza la moción del PSOE para rebajar el tipo del IBI del 0,459 al 0,40

 

MIQUEL BOSCH. MARRATXÍ. El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer, con los votos en contra del equipo de gobierno, la moción presentada por el PSOE, que solicitaba una reducción del tipo que se aplica sobre el valor catastral del 0,459 actual al 0,40, a fin de aligerar la carga económica de las familias a la hora de pagar el IBI.
El portavoz socialista, Miquel Coll, defendió su propuesta aludiendo a la situación actual y a la subida del IBI de 2007, que fue del 47%, mientras que Tomeu Oliver, concejal de Hacienda, defendió la postura de los populares explicando que la subida fue producto de la reducción de los ingresos por obras. Aseguró, asimismo, que durante 15 años no se había efectuado incremento alguno y que la necesidad de continuar ofreciendo los servicios que demandan los ciudadanos les ha obligado a efectuar la subida.
Por contra, sí se aprobó, aunque con los votos en contra del PSOE y la abstención del PSM y de los dos concejales no adscritos, el cambio de gestión del suministro de agua potable, que actualmente gestiona al Ayuntamiento y que pasará a empresas privadas. El alcalde, José Ramón Bauzá, indicó que el Consistorio no podía hacer frente al gasto que generaba su mantenimiento, al tiempo que invitó a todos los partidos a participar en su licitación.

MOCIË CONTRA LA PUJADA ABUSIVA DĺIMPOSTS REALITZADA PEL PP QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE DE MARRATX═

MiquelColl | 25 Febrer, 2009 21:30

Recordau la frase del PP: "Si a menos impuestos", és va  concretat al plenari del mes d’octubre de 2007 amb una pujada general  d'imposts amb una quantia mai vista, que per la seva magnitud podem qualificar d’abusiva. És especialment significativa la pujada de:
 L'IBI  impost de bens immobles, es dir,  la contribució urbana pujarà un 47 %.
 La rústica  un 47'5 %.
 Impost de circulació 20%
 L'IAE impost d'activitats econòmiques puja entre el 73 i el 83 %

pujades que superen amb excés el cost de vida i el principi de la proporcionalitat.

Aquesta pujada astronòmica feta pel PP el 2007,  que el PSOE en el seu moment va denunciar i votar en contra,  s’ha plasmat als rebuts  de contribució  i ha arribats uns ciutadans de  Marratxí espantats i indignats davant una pujada tant escandalosa.  En un a moment de crisi econòmica greu i generalitzada. Amb molta dificultats per les famílies per pagar les hipoteques i arribar a fi de mes.

La reacció del PP ha estat una campanya de premsa semblant  a la de “Si a menos impuestos”,  tots son declaracions dient, que baixen el imposts de cara a l’any que ve, que si deixaran de cobrar dos milions d’euros, etc.  Però la realitat,  és que tots pagarem més.
   
Es el moment de dir basta a la manipulació de xifres, i fer front a la situació de crisi econòmica i ajudar als nostres ciutadans, per això i davant aquestes greus circumstàncies el Grup Municipal PSIB-PSOE de Marratxí

PROPOSA A L’AJUNTAMENT PLE LA SEGÜENT PROPOSTA D'ACORD

Rebaixar els imposts  per a l’exercici 2009 amb les següents quanties:

1. Rebaixar  l’impost de Bens Inmobles (IBI)  al 0,4 %.

El PP és insensible a la situació econòmica que pateixen els ciutadans,  i per tant ha rebutjat aquesta moció.

El que Marratxí necessita no són més impost, sinó millor gestió.!

MarratxÝ tÚ 32.380 habitants

MiquelColl | 10 Febrer, 2009 22:03

Amb el Padró municipal aprovat al darrer plenari, Marratxí arriba als 32.380 habitants. Dels quals 15.923 són dones i 16.427 homes.

El Padró municipal, com indica la paraula, es refereix al número de persones empadronades a un municipi. Encara que de fet la població de Marratxí és molt més elevada, ja que si han de sumar totes les persones que hi viven, però que per circumstàncies personals no s'han empadronades.

Estar empadronat és molt beneficiós pel municipi, perquè els tributs de l'estat es donen segons el Padró, l'atenció mèdica, etc.

Si no estau empadronats, ara és un bon moment per estar-hi!

El govern Zapatero millora les condicions de la morat˛ria hipotecÓria

MiquelColl | 05 Febrer, 2009 21:46

El govern Zapatero millora les condicions de la moratòria hipotecària, pel seu interès les transcrivim:

EL GOBIERNO MEJORA LAS CONDICIONES PARA LA MORATORIA HIPOTECARIA

El pasado jueves el Gobierno acordó mejorar las condiciones para la moratoria hipotecaria, asumiendo hasta el 12% de la morosidad que se produzca entre los potenciales beneficiarios. Esto supone un incremento del 50% en la asunción de riesgo por parte del Estado, ya que inicialmente se asumía el 8% de la morosidad.

Con este incremento de la participación estatal en el riesgo de impago se espera que las entidades financieras extiendan la medida a más ciudadanos. Según los cálculos iniciales, hasta 500.000 personas podrían verse beneficiadas.

Esta línea de financiación del ICO tiene como objetivo el aplazamiento temporal y parcial del pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias de los años 2009 y 2010, con un máximo de 500 euros mensuales. La línea está restringida a ciertos colectivos, que deben cumplir un requisito principal: ser titular de una hipoteca sobre la vivienda habitual, siempre que haya sido suscrita antes de 1 de septiembre de 2008 y que se encuentre al día en el pago.

El importe máximo de la hipoteca formalizada ante notario para ser beneficiario deberá ser inferior a 170.000€. Además, el importe a financiar por beneficiario será, como máximo, de 12.000 euros.

Podrán ser BENEFICIARIOS los titulares de hipotecas que, con anterioridad a 1 de Enero de 2010, reúnan al menos una de las siguientes condiciones:
1. Ser trabajador por cuenta ajena en situación legal de desempleo y encontrarse en esta situación, al menos, durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud, así como tener derecho a prestaciones por desempleo, contributivas o no contributivas.
2. Ser trabajador por cuenta propia que se haya visto obligado acesar en su actividad económica, manteniéndose en esa situaciónde cese durante un periodo mínimo de tres meses.
3. Ser trabajador por cuenta propia que acredite ingresos íntegrosinferiores a 3 veces el importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), durante al menos, tres mensualidades.

4. Ser pensionista de viudedad, por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario, y en todo caso, en fecha posterior al 1 de Septiembre de 2008.

El ICO es el organismo que pone a disposición de las entidades financieras la línea de crédito, pero son éstas las que gestionan estas operaciones con los ciudadanos. Por ello, la documentación correspondiente deberá presentarse ante dichas entidades y no ante la Administración Pública. Será necesario aportar:
1. En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por elServicio Público de Empleo Estatal.
2. En cuanto al cese de actividad de trabajadores por cuenta propia, el certificado que expida la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
3. En caso de trabajadores por cuenta propia con ingresos íntegros inferiores a 3 veces el importe mensual del IPREM, certificado de la declaración responsable efectuada por el trabajador ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. En el caso de viudedad, certificado expedido por el correspondiente organismo de la Seguridad Social.

ANEXO:
LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN SUSCRITO EL CONVENIO CON EL
ICO, Y QUE POR TANTO YA PUEDEN ATENDER A LOS POSIBLES
BENEFICIARIOS
(Actualizado a 02/02/2009)
BANCA MARCH
BANCA PUEYO
BANCO CAIXA GERAL
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL
BANCO DE SABADELL
BANCO DE VALENCIA
BANCO GALLEGO
BANCO GUIPUZCOANO
BANCO PASTOR
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BANCO SANTANDER
BANKOA
BBK
BBVA
CAIXA CATALUNYA
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA-CAIXANOVA
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU
CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
CAIXA GIRONA
CAIXA RURAL TORRENT, COOP.VALENCIANAS
CAIXATERRASA
CAJA DE AH. DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAJA DE AH. DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
CAJA DE AH. Y M.P. DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - KUTXA
CAJA DE AH. Y M.P. DE LAS BALEARES, CAJA DE BALEARES "SA
NOSTRA"
CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA
CAJA DE AH.DE GALICIA-CAIXA GALICIA
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA
CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA DE AHORROS DE ONTINYENT
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-CAJA VITAL KUTXA
CAJA DE AHORROS INMACULADA
CAJA DE AVILA
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS
CAJA GRANADA
CAJA INSULAR DE AH. DE CANARIAS
CAJA LABORAL
CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS - MULTICAJA
CAJA RURAL CENTRAL, SCC.
CAJA RURAL DE ARAGÓN,SCC.
CAJA RURAL DE ASTURIAS
CAJA RURAL DE BURGOS
CAJA RURAL DE CANARIAS
CAJA RURAL DE CIUDAD REAL, SCC.
CAJA RURAL DE EXTREMADURA
CAJA RURAL DE GRANADA, SCC.
CAJA RURAL DE JAEN,BARCELONA Y MADRID,SCC.
CAJA RURAL DE NAVARRA, SCC.
CAJA RURAL DE SORIA
CAJA RURAL DE TERUEL, SCC.
CAJA RURAL DE ZAMORA, COOP.DE CREDITO
CAJA RURAL DEL SUR, SCC.
CAJAMADRID
CAJAMAR CAJARURAL, SCC.
CAJANAVARRA
CAJASIETE, CAJA RURAL, SCC.
CAJASOL
CAJASUR
IBERCAJA
IPAR KUTXA RURAL, SCC.
UNICAJA

Diada intercultural i solidaria al Cp Costa i Llobera

MiquelColl | 30 Gener, 2009 20:04

El Ple de l'Ajuntament de MarratxÝ ha aprovat una mociˇ presentada pel PSIB-PSOE sobre la situaciˇ de Gaza

MiquelColl | 27 Gener, 2009 20:30

La brutal ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza que es duu a terme aquestes darreres setmanes, la major operació militar a la zona des de la Guerra Àrabe-israeliana del ‘67, ha produït ja més de 1000 morts i milers de ferits, essent la majoria d’ells civils i un alt nombre de nins, i provocant un patiment immens a la població de la Franja que es veu assetjada, sense aliments ni medicines, i acorralada pels bombardejos israelians. 

El legítim dret d’Israel a defensar la seva seguretat no pot suposar en absolut carta blanca per infligir un càstig col·lectiu a la població civil palestina de Gaza. Els atacs de Hamas, per mitjà del llançament de coets a poblacions israelianes, no són excusa per l’ús desproporcionat i indiscriminat de la força per part d’Israel que, enlloc d’afavorir la pau i la seguretat pel seu poble, condueixen a una espiral de violència que amenaça amb perpetuar-se en el temps i eradicar les esperances d’arribar a una solució global, justa i duradora  pel conflicte d’Orient Mitjà. 

El bloqueig econòmic al que Israel ha vengut sotmetent a Gaza des de que Hamas es va fer amb el control de la Franja pel juny de 2007, juntament amb l’ofensiva militar d’aquestes setmanes, han sumit a la població palestina en una situació humanitària de màxima emergència. Els bombardejos indiscriminats -fins i tot a escoles sota la bandera de la ONU-, la destrucció d'hospitals, la manca de medicaments, menjar, aigua, combustible i el subministrament elèctric fa que la cura dels ferits i la supervivència de la població, que la seva fugida està impossibilitada pel tancament de les fronteres, és inadmissible i provoca que la cura de ferits i la pròpia supervivència de la població civil de Gaza estiguin en greu perill. 

Davant aquesta dramàtica situació, els esforços diplomàtics desplegats per la comunitat internacional no estan donant els resultats necessaris per aconseguir un alt el foc definitiu que permeti alleujar el patiment extrem que està patint la població civil. El nostre país, amb una provada capacitat d'interlocució a la regió, pot i ha de jugar un paper clau en els esmentats esforços internacionals per obrir un espai a la política i aconseguir el cessament de la violència, tal i com promou el pla de pau egipci. 
 

A més de reclamar de forma contundent i des de la solidaritat i des de l'inici el cessament de la violència, i com reflex de la solidaritat del poble espanyol amb el poble palestí, Espanya està prestant especial atenció a la situació humanitària que pateix la població civil a la Franja. En aquests moments, gràcies als increments en les aportacions d'ajuda, el nostre país s'ha convertit

en el segon donant als Territoris Palestins i ha aconseguit implantar un corredor humanitari Espanya-Gaza, el primer de la seva classe, fruit de constants contactes diplomàtics a la regió i a nivell multilateral. Fins l'actualitat, han estat enviats a Gaza més de 50 tones de productes hospitalaris, i s'han anunciat una aportació de 1,5 milions d'euros mitjançant el Comitè Internacional de la Creu Roja, i de 5 milions d'euros mitjançant l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats (UNRWA). 

No obstant això, la cruesa i gravetat de la situació, juntament amb el compromís de la societat espanyola per la pau entre Israel i Palestina, exigeixen que aquests esforços diplomàtics i humanitaris continuïn.  

Des de nombrosos sectors socials es ve demandant que els representants polítics, des d’un sentiment humanitari, alcem la veu per continuar exigint l'immediat cessament de les accions bèl·liques d'Israel contra la Franja de Gaza, a la vegada que demandem un major esforç diplomàtic i polític per fer complir les resolucions de la ONU i cercar la solució definitiva al conflicte que enfronta a israelians i palestins. 

Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Marratxí presenta les següents 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 1. Mostrar la seva més enèrgica condemna a les accions militars empreses pel Govern d'Israel a la Franja de Gaza, absolutament desproporcionades i contràries a les més elementals normes del Dret Internacional, que estan causant centenars de víctimes, en la seva majoria civils i en un gran nombre de nins i nines.
 2. Condemnar rotundament els atacs de Hamas contra la població d'Israel i exigir que posi fi als mateixos.
 3. Expressar la seva més profunda indignació per la dramàtica situació humanitària a la Franja de Gaza, i exigir al govern d'Israel que compleixi amb les seves obligacions segons la legislació internacional posant fi al bloqueig, permetent el ple accés d'ajuda humanitària i de la premsa internacional.
 4. Saludar l'actuació del Govern en matèria d'ajuda humanitària amb el desplegament de diferents operatius d'emergència i l’augment de les aportacions, que posa de manifest el compromís i la solidaritat que els ciutadans espanyols tenen amb els palestins.

  5.  Instar al Govern de l'Estat, en virtut de la seva capacitat d'interlocució amb tots els actors de la regió, a desenvolupar totes les accions diplomàtiques i polítiques necessàries per exigir un alt el foc perdurable, en compliment de la Resolució 1860 del Consell de Seguretat de la ONU de 8/1/2009, així com les seves anteriors resolucions sobre Orient Mitjà que estableixen el dret del poble palestí a crear un Estat sobirà i el dret de l'Estat d'Israel a una existència pacífica. 
   

5.506.954,84 euros del Govern Zapatero per invertir a MarratxÝ

MiquelColl | 24 Gener, 2009 15:38

      Com a principal partit de l'oposició ens hagués agradat participar amb la priorització  d'aquestes inversions.  Per exemple, era una bona oportunitat per les escolestes de 0-3 anys.

Però hem de ressaltar com a molt positiva, aquesta mesura anticrisi del govern Zapatero que permetrà una inversió importantíssima a Marratxí i que alliberarà a moltes persones de l'atur.

Aquestes són les inversions aprovades:

DENOMINACIÓ DE LA INVERSIÓ                                                        IMPORT
1.   Plaça i centre social des Figueral                                                911.122,00
2.   Soterrament de línies i renovació de l’enllumenat des Figueral     583.099,97
3.   Renovació enllumenat públic urbanització Es Benestar                175.778,81
4.   Repavimentació de carrers al nucli urbà de Pòrtol                       175.097,34
5.   Repavimentació de carrers al nucli urbà de Sa Cabaneta             154.685,20
6.   Repavimentació de carrers al nucli urbà de Sa Cabana                229.099,99
7.   Repavimentació de carrers al nucli urbà de Es Pla de Na Tesa       99.917,04
8.   Repavimentació de carrers al nucli urbà des Pont d’Inca Nou      101.040,54
9.   Repavimentació de carrers al nucli urbà del Polígon industrial      231.600,15
10. Repavimentació de carrers al nucli urbà de Marratxinet              210.448,29
11. Repavimentació de carrers al nucli urbà de Son Macià                  36.992,41
12. Red arterial de drenatge des Pla de Na Tesa                              930.730,07
13. Millora i remodelació del carrer Tord                                          866.339,21
14. Xarxa de clavegueram de Pòrtol Nou                                        344.845,21
15. Ordenació paissatjística entramat viari de Pòrtol                          61.422,99
16. Ordenació paissatjística entramat viari de Cas Capità                   58.475,37
17. Ordenació paissatjística espai cantonada Gabriel Maura i Avinguda139.636,45
Can Carbonell     
18. Ordenació paissatjística entramat viari de Sa Cabaneta               109.013,30
19. Voravia de connexió entre els nuclis urbans de Sa Cabaneta i        87.610,50
Pòrtol     
TOTAL                                                                                        5.506.954,84

La calefacciˇ del CP Nova Cabana un exemple de deixadesa, incompetŔncia, insensibilitat... del PP de MarratxÝ

MiquelColl | 13 Gener, 2009 18:02

La setmana pasada ha sortit als mitjant de comunicació  la manca de calefacció del CP Nova Cabana,  el fred que patien els alumnes i professors en plena nevada a les muntanyes. La causa principal era la manca de potencia elèctrica del contador.

L'ajuntament de Marratxí va tirar pilotes fora i va donar la culpa a la conselleria d'Educació. Però la realitat és la següent:

 • el 12-abril-2007 l'ajuntament de Marratxí havia de solicitar a GESA el canvi de contador d'obres per el definitiu.
 • Gesa va presentar un pressupost a l'ajuntament de 31.000 euros per poder fer les obres prèvies per l'augment de potència a la zona.
 •  L'ajuntament a pesar de la pujada del IBI del 50% i a la venda de solars no va poder (o voler) pagar a GESA fins el 5 de juny de 2008
 • GESA va acabar les obres el 3 d'octubre de 2008.
 • A partir d'aquesta data l'ajuntament de Marratxí podia  fer la sol·licitud del contador.
 • Però fins el 29 de desembre de 2008  els responsables i diligents càrrecs del PP amb dedicació exclusiva no varen tenir temps per presentar la sol.licitud.
 • GESA el 7 de gener de 2009 canvia el contador d'obres pel definitiu més potent.
 • A partir d'aqui la calefacció es normalitza.

És normal que un ajuntament tardi 14 mesos a pagar l'augment de potencia? I que poquent contractar el mes d'octubre esperi el 29 de desembre?

Podríem dir que el PP, amb la seva actuació, ha mostrat  una despreocupació per les condicions dels nins i nines. Un exemple de deixadesa, incompetència, insensibilitat...Que cadascú ho qualifiqui com trobi.

Devant les denúncies del PSOE, fan molta més via a repartir fulletons dien que han baixat IBI, encara que el ciutadans  hem vist la pujada del 50% als rebuts, segons el PP, no era una realitat si no un efecte òptic. Molta propaganta i poca gestió.

Tants de regidors amb dedicació exclusiva i tants de càrrecs de confiança i entre tots són incapaços de tramitar un contador de llum amb un temps raonable! 

 

 

 

 

 

El Govern Zapatero amb el Fons d'Inverciˇ Local adjudica 5.507.875 euros a MarratxÝ!

MiquelColl | 15 Desembre, 2008 20:50

Per lluitar contra l'atur el Govern Zaparero destina 8.000 milios d'euros d'inversió als ajuntaments a través del Fons Estatal d'Inversió Local. A l'ajuntament de Marratxí li corresponen  5.507.875 euros la qualcosa significa duplicar la quantitat destinada a inversió. 

Des de l'oposició demanam participar en com invertir aquesta despesa. Volem que les petites empreses de Marratxí puguin tenir accés a les obres a realitzar. I que les escoletes les grans oblidades pel nostre ajuntament es tenguin ben present.

Es molt important, per poder ajudar a la gent amb atur, que la gestió administrativa es faci ràpidament.

El PSIB-PSOE està disposat a colaborar a tots els aspectes que facin falta.

 

 

Pressuposts 2008= + venda de solars i + deute + imposts

MiquelColl | 02 Desembre, 2008 22:40

 RESUM PRESSUPOSTS 2008

INGRESSOS: Venen determinats per una pujada extraordinaria d'imposts, més malvenda de solars i més deute.

IBI amb una pujada del 50%.                                                              5.750.350  
IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA amb una pujada del 25%      2.170.000 
IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS  IAE amb una puja del 87%          896.318 
INFRACCIONS CIRCULACIÓ                                                                585.198 
VENDA DE SOLARS (mal venda)                                                       3.411.558 
PRESTECS A LLARG TERMINI (endeudament)                                    1.258.103 

TOTAL CAIB+CIM                                                                            1500371 

 Un augment tant significatiu d'ingressos per una mala distribució de despeses: personal eventual, regidors amb dedicació exclusiva etc. al capitol d'inversions sols arriben 289.697 €, la resta d'inversions són venda de solars i prèstecs. Que farem l'any qui ve sense els solars?

INVERSIONS

TOTAL INVERSIONS 5.213.358

Recursos propis:        289.697

Préstec:                  1.258.103

Venda de solars:     3.411.558

CIM:                         254.000 

 El PP segueix afirmant que no ha pujat els imposts, sino que els ha baixat,  convendria que anassim a l'Ajuntament amb el rebut de l'any passat i el d'enguany, mem si ens tornaran la difèrencia?  Una mentida repetida mil vegades...

La COPE, com una mentida repetida moltes vegades es converteix amb veritat. PasarÓ igual amb els imposts?

MiquelColl | 19 Novembre, 2008 20:01

El periódico.

Radio

RAMON FOLCH

Subo al taxi. Un señor de defectuosa dicción característica destila veneno a través de la radio. Se pregunta por la diferencia entre tener tropas en Afganistán o en Irak. Da por hecho que no hay ninguna. Se indigna contra quienes creen verlas y les llama de todo. Les trata de hipócritas incoherentes. Pasa por alto que hay tropas en Afganistán por mandato de la ONU y en misión de paz, y tropas en Irak contra la ONU y en misión de guerra. Tergiversa, miente e insulta. Edificante. Se pregunta, acto seguido, con qué derecho se preocupa por los soldados españoles alguien como Carme Chacón. Pertenece a un partido antiespañol, dice, que practica la persecución lingüística en Catalunya. De tan evidente que le resulta tanto lo uno como lo otro, no siente necesidad de argumentarlo. La mentira ya es calumnia. Cristianísimo.
Le digo al taxista que la cosa resulta vomitiva. Cambia de emisora sin chistar y me sumerge en atronadoras sevillanas. Lo dejo estar. A la hora de pagar, me pregunta si siempre me dan arcadas al oír las verdades, si me parece bien que Montilla cobre el doble que Zapatero y si apruebo que se persiga al castellano en Catalunya. Le pregunto que de dónde ha sacado tales ideas y me mira con cara de irritada conmiseración: eso lo sabe todo el mundo...
Goebbels tenía razón. Una verdad es una mentira repetida muchas veces con convicción. Ahora sufrimos una dictadura peor que la franquista, al taxista no le cabe duda. Nos gobiernan unos mangantes que quieren destruir al país. ¿Qué interés tengo yo en negar semejantes evidencias? Mientras bajo y cierro la puerta, vuelve a su emisora favorita. Quiere seguir bien informado. Y con garantía de la Iglesia.

 A Marratxí, el PP a força de repetir que han baixat els imposts, seran capaços de convencer als ciutadans? A pesar  que tenen el rebut en la mà i comparant amb l'any passat, veuem que han pujat quasi un 50 %. 

Ells no es cansen de repetir-ho, pensen que ens arribaran a convença!

 

El PSIB-PSOE contra la pujada de I'IBI

MiquelColl | 16 Novembre, 2008 19:39

Vegeu l'article de Miquel Bosch corresponsal del Diario de Mallorca:

El PSOE acusa al equipo de gobierno de mentir y de ocultar la subida del valor catastral

 
VOTE ESTA NOTICIA 
Enviar
Imprimir
Aumentar el texto
Reducir el texto

M. BOSCH. MARRATXÍ. El nuevo secretario general del PSOE en Marratxí, Daniel Guirao y el portavoz en el Ayuntamiento Miquel Coll, acusaron de mentir al equipo de gobierno en la supuesta rebaja del impuesto del IBI, para el próximo año y de ocultar que se aplicará la subida del valor catastral.
Los socialistas se manifestaron totalmente en contra de la subida del IBI del año 2008 aprobada únicamente con los votos del PP, y que representa un incremento del 50 por ciento sobre la cuota del año 2007. Los representantes del PSOE expusieron a modo de ejemplo que una persona que pagó 266,67 euros, con el nuevo gravamen ha pasado a pagar 403,92 euros.

La rebaja

Guirao y Coll también se manifestaron sobre la supuesta rebaja de impuestos, que se anunció en rueda de prensa el pasado día 30, y dijeron que es falsa, ya que efectivamente se rebaja el tipo de gravamen sobre el IBI, pero en ningún momento el equipo de gobierno hizo referencia a que se estaba efectuando la renovación del catastro, y que a pesar de la rebaja del tipo de gravamen, la misma persona que este año ha pagado 403,92 euros, el próximo año deberá pagar 533,58 euros, lo que representa un incremento real del 32%.

El valor catastral

El PSOE denuncia que en ningún momento el Consistorio hizo referencia a la revisión del catastro, tema del que estaba enterado ya que las comunicaciones del ministerio de Economía y Hacienda llevan fecha del 17 de octubre, y en las mismas ya figura la rebaja del 0,594% del presente año a los 0,495% para el próximo año.
Por este motivo el PSOE, considera que el actual equipo de gobierno ha anunciado una bajada del IBI, cuando ya sabía con antelación que con la nueva revisión del catastro el ciudadano tendría que pagar más por este impuesto.
Tanto Daniel Guirao, como Miquel Coll manifestaron que el PSOE presentará en breve una moción para que el gravamen que actualmente afecta a los ciudadanos de Marratxí del 0,495 pase nuevamente al 0,40 del año 2007.

 

Els pressuposts 2009 al parlament, uns pressuposts per sortir de la crisi!

MiquelColl | 12 Novembre, 2008 21:47

3.558,9 milions per combatre la situació de dificultat econòmica

El dia de la presentació al Parlament, el conseller Manera va explicar que els pressuposts per l’any 2009 seran l’eina del Govern per tal de combatre la situació de dificultat i incertesa econòmica.

El gruix dels pressupost es destinarà a polítiques socials; en concret, el Govern dedicarà 2.300 milions d’eurosa educació, salut,habitatge i treball.

Salut i Consum és la conselleria amb més dotació (1.254 milions d’euros); a continuació, Educació i Cultura amb 850 milions. La suma d’aquestes dues conselleries representa el 60% del total dels pressuposts de la Comunitat Autònoma.

La conselleria que més incrementa el seu pressupost és la d’Esports, que rebrà 37,5 milions d’euros, quantitat que suposa un increment del 39,9% respecte del 2008. El conseller d’Hisenda va explicar aquest increment de la següent manera: “Per la necessitat d’afrontar les dificultats pressupostàries derivades de la mala gestió del Govern anterior en organismes com Turisme Jove, Fundació Illesporti Palma Arena”.

.Pepa Ramis Consellera de Joventut i Igualtat, Silvia Cano, Xisco Dalmau i Miquel Angel Coll amb les joventuts socialistes a la Fira de Tardor de MarratxÝ.

MiquelColl | 09 Novembre, 2008 23:48

El PSIB-PSOE demana que el PP paralitzi la mal venda de solar municipals de MarratxÝ

MiquelColl | 06 Novembre, 2008 07:34

MOCIÓ SOBRE LA PARALITZACIÓ DE LA VENDA DE SOLARS MUNICIPALS
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE DE MARRATXÍ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El PP des de fa un parell d’anys ha quadrat el pressuposts de l’Ajuntament de Marratxí  amb una
venda massiva de solars municipals. Primerament amb una xifra aproximada de 10 milions d’euros i
al pressuposts de 2008 entorn als 7 milions d’euros.
Al plenari de dia 29 de juliol el PP  presenta per a la seva aprovació la venda de 23 solars municipals,
per un valor total de 7.108.658 € i amb una superfície de 26.358 m2.
A més, hi ha un informe de la Interventora Municipal que, degut a que hem arribat al màxim
d'endeutament, és contrari a la venta de més patrimoni municipal. Tota aquesta operació també va en
contra d'un informe de la Jurídica Municipal on diu que els diners procedents de la venta de
patrimoni municipal s'han de destinar a equipament social i no a altres partides.
És ben coneguda la posició del PSIB-PSOE de Marratxí sobre aquest tema. Sempre hem dit que
vendre el nostre patrimoni, era vendre el futur dels nostres fills. Pa per avui i fam per demà.
La difícil situació econòmica actual especialment dins l'ambit immobiliari, fa que la venda de solars
es fasi a la baixa, es dir que la venda es converteix en mal venda.
Amb tot això, volem posar de manifest la preocupació dels socialistes de Marratxí amb el problema
que suposa mantenir els pressuposts amb els ingressos de la venta de solars públics, què passarà quan
s'acabin els solars?
En la situació econòmica que ens trobam, voler vendre o malvendre solar és simplement una
irresposabilitat.
Al plenari de setembre férem un prec demanant la suspensió immediata de la venda de patrimoni.
Que davant aquestes greus circumstàncies el Grup Municipal PSIB-PSOE de Marratxí

PROPOSA LA SEGÜENT PROPOSTA D'ACORD

1. La paralització immediata de la venda de solars municipals.
2. La no inclusió als pressuposts de 2009 de cap partida d'ingressos per venda de patrimoni
municipal.

El PP amb els impost ens vol fer combregar en rodes de molÝ

MiquelColl | 03 Novembre, 2008 07:54

Qualsevol que llegeixi la Revista PPmunicipal, i les declaracions "rimbombans" a la premsa sobre: "el paquete de medidas fiscales", pareix que a cada plenari ens rebaixin els imposts.

Els ciutadans de Marratxí mentre escolten tanta rebaixa propagandística, veuen com en realitat els han pujat el rebut d'una manera astronòmica un 48%.  Basta comparar el rebut d'enguany amb el de l'any passat. La gent esta indignada i amb raó.

I quan un sent que l'any qui ve podem pagar a plaços, la preocupació augmenta. I un es demana, és que encara fan comptes de pujar encara més.

Heu veurem amb el rebut.

I això que el seu lema era: "SI A MENOS IMPUESTOS"!

 

 

 

I segueix la malvenda de solars per part del PP

MiquelColl | 03 Novembre, 2008 07:46

A la comissió informativa de contractació de dia 24 d'octubre se ens va informar de la mal venda dels solars número: 196, 197, 2002, 204,615 i 616 (zona Son Macià), i el 180 (ses cases noves).

Com es pot comprovar, ni cas del prec fet al Plenari del mes de setembre, demanant la paralització de la mal venda de solar, especialment ara amb la situació de crisi que ens trobam.

No aturarem la nostra lluita, presentarem una moció al plenari.

 

 

Daniel Guirao nou Secretari General de l'Agrupaciˇ Socialista de MarratxÝ

MiquelColl | 25 Octubre, 2008 09:59

Ha arribat l'hora del relleu. El nostre company i amic Daniel Guirao d'es Pla de na Tesa, dimarts fou elegit nou Secretari General de l'Agrupació Socialista de Marratxí. 

La trajectòria d'en Daniel és coneguda de tothom,  hem compartit oposició i govern, estima Marratxí i té experiència i il·lusió. A més de posar-nos a la seva disposició.

Li desitjam sort i molt èxit!

 

 

 

Avui DIA D'ACCIË BLOG 2008. La solidaritat un element imprescindible per construir un mon mÚs just.

MiquelColl | 14 Octubre, 2008 22:04

Aquest dies hem assistit a l'enfonsament d'un sistema econòmic basat amb el tot val. El doblers eren la mida de totes les coses.  L'egoisme elevat a la màxima potència. Ara ens adonam que aquesta bogeria amés de destruir recursos naturals, posar en perill el medi ambient,  ni tan sols era capaç de garantir una feina digna i un futur estable.

Ara els defensors del capitalisme més salvatge, que quan han tingut beneficis, sempre han posat el crit al cel contra dels imposts, element de solidaritat. Ara demanen la intervenció dels poders públics i que amb els imposts de tots  sufraguem les seves pèrdues.

El sistema ha entrat en crisi i una paraula que ha estat un referent de justícia i humanitat: la SOLIDARITAT cobra una nova dimensió a l'hora de construir un món més just. Per eradicar la pobresa, com antídot d'una globalització salvatge, per una altra gestió de l'energia,  per una nova mirada al medi ambient, per evitar les guerres, perquè els emigrants tenguin també oportunitats als seu països...

Solidaritat en majúscula, ara ja no val dir: mentre jo estigui bé...,  ha arribat l'hora de de dir: tots (tot el món) hem d'estar bé.

Si hem estat capassos de trobar  tants de billons per salvar de la fallida el sistema bancari. Estam moralment obligats perquè en base a la SOLIDARITAT,  eradiquem la fam, la pobresa i la ignorància del planeta.

 

 

 

Ara no Ús moment de malvendre solars! El PSIB-PSOE demana la suspenciˇ de la venda de patrimoni municipal.

MiquelColl | 13 Octubre, 2008 08:51

Al darrer plenari de l'Ajuntament de Marratxí, en motiu de debat sobre la modificació dels imports i de les inversions previstes sobre la venda de solars municipals. És ben coneguda la posició del PSIB-PSOE de Marratxí sobre aquest tema. Sempre he dit que vendre el nostre patrimoni, era vendre el futur dels nostres fills. Pa per avui i fam per demà.

És possible governar d'una altra manera, a la nostra etapa de govern, amb una bona gestió pressupostària i sense tantes dedicacions exclusives i càrrecs de confiança aconseguirem:

 • Les 3 piscines de Marratxí: Pòrtol, Es Pla de na Tesa i Sa Cabana.
 • Avançar el doblers per fer Institut de Marratxí. L'ampliació de l'escola Costa i LLobera, Gabriel Janer Manila i Blanquerna, la oferta del solar del segons Institut,  
 •  El centre de Salut, el dispensari de Pòrtol, el locals per la gent major etc
 • El Camp de Sa Cabana, el polisportiu d'es Pla de na tesa
 • Les places públiques Sa Cabana, etc.

En la situació econòmica que ens trobam, voler vendre o malvendre solar és simplement una irresposabilitat.

Al mateix plenari ferem un prec demanant la suspenció immediata de la venda de patrimoni.

La cova de Son Caulelles declarada BÚ dĺInterŔs Cultural pel Consell de Mallorca

MiquelColl | 17 Setembre, 2008 20:35

La Comissió de Patrimoni Històric, Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca ha declarat com a Bé d’Interès Cultural la Cova de Son Caulelles i el seu entorn a Marratxí. És una satisfacció per tots  i una mostra de sensibilitat per part del Consell de Mallorca.

 És una decisió que ens mostra la nova orientació de la institució presidida per Francina Armengol i que honora a tots els partits que formen part de la coalició progresista.

Enhorabona,  ja era hora que els vents de la protecció del patrimoni arribassin  a Marratxí

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  SegŘent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS